יום שישי, 11 במרץ 2016

יהודה קובנטור - אדריכלות נוף

יהודה קובנטור הנדסאי אדריכלות נוף משנת 1994 בעל נסיון רב בתכנון נוף ועבודות פיתוח - בוגר משרדים מובילים באדריכלות נוף
תחומי עיסוק עיקריים - עיצוב שטחים ציבוריים פתוחים, גינות פרטיות , עבודות פיתוח עירוני ,טיפול נופי באתרים הנדסיים.
תכנון, טיפול ופיקוח על פרויקטים מהסקיצה הראשונית ועד לתכנון המפורט.
סט תכניות מלא ממוחשב לביצוע

יום רביעי, 24 בפברואר 2010

city פתח תקווה
תוכנן במסגרת המשרד - צביקה תמרי תכנון נוף


יום שבת, 20 ביוני 2009

יום שישי, 19 ביוני 2009

landscape architecture


עבודות פיתוח סביבתי

יום חמישי, 18 ביוני 2009

יום שני, 15 ביוני 2009

יום ראשון, 14 ביוני 2009

כיכר תנועהאי ירוק בלב אספלט

יום ראשון, 31 במאי 2009

גינה על גג
garden on the roof

public garden
תוכנן במסגרת המשרד - צביקה תמרי תכנון נוףגינה ציבורית

landscape concept planתכנית רעיונית

יום ראשון, 12 באפריל 2009

יום חמישי, 12 במרץ 2009

Ariel University of samariaתכנית פיתוח למבנה הספריה

יום שישי, 17 באוקטובר 2008

תכנון גנים ונוף

רח' דבורה הנביאה ת"א


גן תוכנן במסגרת המשרד - צביקה תמרי תכנון נוף

יום שישי, 29 באוגוסט 2008

יום שני, 11 באוגוסט 2008

שצ"פ בפתח תקווהתוכנן במסגרת המשרד - צביקה תמרי תכנון נוףיום ראשון, 10 באוגוסט 2008